โรคมะเร็งหรือเนื้องอก

มักมีต้นเหตุจากภาวะร้อนเกิน ซึ่งมีกลไกการเกิดโรคดังต่อไปนี้ เมื่อมีภาวะร้อนเกินมาก ๆ
พลังงานความร้อนจะกระจายไปสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหมือนไฟสุมขอน สุมถ่านหรือชาร์จไฟแบตเตอรี่
อวัยวะส่วนใดของร่างกายที่อ่อนแอที่สุด หรือมีไฟ มีพลังงานความร้อนไปสะสมมากที่สุด ก็จะถูกเผาจนน้ำแห้ง
เนื้อเยื่อจะเริ่มร้อนแข็งเกรียมไหม้ เหมือนเนื้อที่ต้มหรือย่างไฟ น้ำจะเริ่มระเหยออกจากเนื้อ เนื้อจะเริ่มร้่อน แข็งตัว
เนื้อเยื่อบริเวณนั้นก็จะเริ่มสูญเสียสภาพที่ปกติเริ่มเสียหน้าที่ เป็นอัมพาตหรือตายไป