โรคหอบหืด / นอนกรน

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกิน เผาเซลล์เนื้อเยื่อปอดและหลอดลม ทำให้เกร็งแข็งค้างหรือเสียหน้าที่
ทำใ้้ห้การไหลเวียนเลือดลมที่ปอดและหลอดลมไม่สะดวก จึงเกิดการหอบหืดและนอนกรนขึ้น เป็นกลไกของ
ร่างกายเพื่อระบายอากาศทางปากช่วยอีกทางหนึ่ง เมื่อลดความร้อน เพิ่มความเย็นในปริมาณที่พอเหมาะ เช่น
ทำใจให้สบายไม่ตกใจ กินอาหารฤทธิ์เย็น กินสมุนไพรฤทธิ์เย็น ขูดซาที่หลังและแขน กดจุดลมปราณ ทำดีทอกซ์
(สวนล้างลำไส้ใหญ่) ด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่ถูกัน เป็นต้น กล้ามเนื้อปอดและหลอดลมก็จะผ่อนคลายยืดหยุ่น
ทำหน้าที่ได้ตามปกติ การแลกเปลี่ยนอากาศ และการไหลเวียนของเลือดลมก็เป็นไปตามปกติ
อาการหอบหืดและนอนกรนก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป