โรคริดสีดวงทวาร

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกิน ดันเส้นเลือดที่ลำไส้ใหญ่ให้ปูดออกมาแล้วเผาให้แข็ง เกิดเป็นริดสีดวงทวาร ถ้าเราปรับสมดุลด้วยการถอนพิษร้อน เส้นเลือดดังกล่าวก็จะอ่อนและหดตัวกลับสู่สภาพปกติ แต่ถ้าแ้ก้ไขด้วยการผ่าัตัด ก็จะเสี่ยงต่อการที่หัวริดสีดวงจะขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะมีบาดแผล ที่ใดที่มีบาดแผลเลือดก็จะเคลื่อนไปรวมที่ตรงนั้นมาก ซึ่งเป็นเลือดที่ยังไม่ได้ปรับสมดุล เป็นเลือดที่มีพิษร้อนอยู่แล้ว พิษร้อนจำนวนมากจึงเคลื่อนไปรวมที่บาดแผลดังกล่าว ดันให้เกิดริดสีดวงมากกว่าเดิมอีก หรือแม้ไม่เกิดริดสีดวงตอนนี้ อีกสักพักหนึ่งก็มักจะเกิดสีดวงกลับมาอีก เพราะพฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุไม่ถูกแก้ไขปรับเปลี่ยน