โรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบ

ถ้าเป็นสมัยก่อน ประมาณ 30 -50 ปี ย้อนหลังไปมักเกิดจากภาวะเย็นเกิน จนทำให้เ้ส้นเลือดหดตัว หลั่งน้ำย่อยออกมาไม่ดี เกิดสภาพอาหารไม่ย่อยไม่ดูดซึม แบคทีเรียจะกินอาหารที่คั่งค้าง เกิดแก๊ส เกิดการบูดเน่าในกระเพาะอาหารลำไส้ เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุดเสียดแน่นขึ้น การกินสมุนไพรฤทธิ์ร้อน เช่น ขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ หรือยาขับลม พลังงานความร้อนจากสมุนไพรดังกล่าวก็จะขับลมออก และทำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้น ระบบย่อยก็จะทำงานเป็นปกติ ปัญหาดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป

แต่ยุคปัจจุบัน สภาพดังกล่าวมักจะเกิดจากภาวะร้อนเกิน จนเผาไหม้ทำลายกระเพาะอาหารและลำไส้ให้บาดเจ็บอักเสบ ประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมไม่ดี อาหารไม่ย่อยไม่ดูดซึม แบ็คทีเรียก็จะกินอาหารที่คั่งค้างดังกล่าว เกิดแก๊ส เกิดการบูดเน่าในกระเพาะอาหารลำไส้ หรือ ยาขับลม พลังงานความร้อนจากสมุนไพรดังกล่าว ก็จะยิ่งทำลายกระเพาะอาหารและลำไส้มากยิ่งขึ้น ทำให้อาการกำเริบหนักยิ่งขึ้น

วิธีแก้ที่ถูกต้องก็คือ กินผักผลไม้สมุนไพรฤทธิ์เย็น เ่ช่น น้ำต้นกล้วย กล้่วยดิบ น้ำย่านาง เป็นต้น ก็จะช่วยสมานแผล แก้อักเสบ ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้กลับมามีสภาพทำงานได้ตามปกติ