โรคแผลในช่องปาก ปวดฟัน ฟันผุและเหงือกอักเสบ

เกิดจากร่างกายระบายความร้อนที่มากเกินออกทางช่องปาก แล้วเผาไหม้อวัยวะในช่องปาก ผู้เขียนเก็บข้อมูลทั้งจากตัวเองและผู้ป่วยหลายคน พบว่า เวลาที่กินอาหารฤทธิ์ร้อนต่อเนื่องกัีนมากเกินไป ก็จะเกิดอาการดังกล่าวขึ้น พอหยุดหรือลดอาหารฤทธิ์ร้อน แล้วกินอาหารฤทธิ์เย็น อาการดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป สังเกตและทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็ปรากฏผลออกมาเช่นเดิมตลอด จึงเขัาใจต้นเหตุของอาการดังกล่าว