โรคความดันโลหิตสูง

เกิดจากภาวะร้อนเกิน โดยมีกลไกดังต่อไปนี้ เมื่อร่างกายได้รับต้นเหตุที่ร้อนเกิน ร่างกายก็จะผลิตความร้อนขึ้น ดันเส้นเลือดให้ขยาย เช่นเดียวกับกาต้มน้ำหรือหม้อต้มน้ำ ที่ได้รับความร้อนจนเดือด ก็จะดันจนฝากระเพื่อมได้หรือดันไอน้ำออกมาตามช่องว่างได้ สภาพร่างกายก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีความร้่อนดันมาก ๆ ความดันโลหิตก็จะสูง ความดันก็ผลักดันความร้อนไปทำลายตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้ร่างกายเสื่อม ทรุดโทรม ถ้าดันแรงมาก ๆ ก็จะทำให้เลือดในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต หรือเสียชีวิตได้