โรคไขมันเกิน

ก็เช่นเดียวกับน้ำตาลเกิน ถ้าเราเติมหม้อน้ำ (ความเย็น) และลดพลังงานความร้อนที่มากเกินไปให้ลงมาในปริมาณที่พอดี ร่างกายก็จะเผาผลาญไขมันได้โดยปลอดภัย เพราะมีหม้อน้ำคุ้มครอง (คอยซับความร้อนออก) ไขมันก็จะลดลงโดยที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากการกินยาลดไขมัน ร่างกายจะถูกบังคับให้เผาผลาญไขมัน โดยไม่มีหม้อน้ำคอยซับความร้อนออก จึงมักจะมีอาการข้างเคียงที่เป็นผลเสียต่อร่างกายตามมาด้วยเสมอ