โรคตับอักเสบ ตับแข็ง ตับวาย ไตอักเสบ ไตวาย กระเพาะอาหารและลำไส้เป็นแผลอักเสบ
หรือการอักเสบตามอวัยวะต่าง ๆ

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกินมากองรวมกันที่อวัยวะ ดังกล่าวและเผาทำร้ายอวัยวะนั้น
ถ้าเราลดการเติมพลังงานความร้อนที่มากเกิน แล้วเติมความเย็นเข้าไปถอนพิษร้อน
โรคดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป