โรคปวด มึนชา ตามร่างกาย

ถ้าอาการดังกล่าวเกิดเมื่อประมาณ 30 - 50 ปีที่แล้ว ย้อนหลังไป ส่วนใหญ่มัีกเกิดจากภาวะเย็นเกิน ทำให้เส้นเลือดหดตัว เลือดลมไปเลี้ยงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่สะดวก จึงเกิดภาวะปวด มึน ชาตามร่างกาย ซึ่งการแก้ที่ได้ผลก็คือ การให้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไป เช่น อาหารฤทธิ์ร้อน สมุนไพรเผ็ดร้อน วิตามิน แร่ธาตุและเกลือแร่ต่าง ๆ เช่น วิตามินบีหนึ่ง บีรวม วิตามินซี ธาตุเหล็ก แคลเซียม เป็นต้น เส้นเลือดก็จะขยาย เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น ร่างกายอุ่นขึ้น อาการดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป

แต่อาการที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะร้อนเกิน อันเกิดจากกลไกพลังงานความร้อนที่มากเกินเผากล้ามเนื้อจนเกร็งแข็งค้าง เกิดอาการปวดทรมานแล้วกล้ามเนื้อที่เกร็งแข็งค้างก็หดรัดเส้นเลือด จนเลือดลมวิ่งผ่านส่วนนั้นไปไม่ได้ จึงเกิดอาการปวดมึนชา

แนวสุขภาพทางเลือกหรือธรรมชาติบำบัด ใช้วิธีแก้ไขด้วยการลดการเติมพลังงานความร้อนที่มากเกิน แล้วเติมความเย็น
เข้่าไปถอนพิษร้อน เกิดกลไกการปรับสมดุลก็คือ ฤทธิ์เย็นที่ใส่เข้าไปจะทำให้กล้ามเนื้อที่ปวดร้อนแข็งเกร็งค้างนั้นเริ่มเย็นลง
คลายปวด คลายตัวอ่อนนิ่มลง คลายการกดรัดเส้นเลือด เลือดก็จะวิ่งผ่านได้ โรดดังกล่าวก็จะทุเลาเบาบางหรือหายไป