โรคไข้ร้อน ๆ หนาว ๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว

เกิดจากพลังงานความร้อนเผาเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อจนเกร็งแข็งค้างรัดเส้นเลือด ในส่วนที่ถูกเผาก็จะร้อน ในส่วนที่เลือดลมวิ่งผ่านไปไม่ได้ก็จะหนาวเย็น (เป็นลักษณะร้อนที่สุด แล้วตีกลับเป็นเย็นอีกแบบหนึ่ง) วิธีการแก้หลัก ๆ ก็คือ ถอนพิษร้อน แต่มีเทคนิคที่แตกต่างจากการแก้ร้อนแต่อย่างเดียว ก็คือ ในขณะที่ผู้ป่วยมีไข้ แล้วมีอาการเย็นเกินหรือหนาวเกินแทรก เราต้องแก้ทั้งร้อนทั้งหนาวไปพร้อมกัน เ่ช่น การเอาสมุนไพรฤทธ์เย็นมาต้มให้ดื่ม สมุนไพรฤทธฺ์เย็นก็จะช่วยถอนพิษร้อน ส่วนความร้อนที่ได้จากการต้มก็จะถอนพิษเย็น หรือถ้าจะเช็ดตัวลดไข้ ก็ต้องเอาสมุนไพรฤทธิ์เย็นต้มแล้วผสมน้ำธรรมดาให้อุ่น ใช้เช็คตัวลดไข้ ทั้งนี้ให้เอาความรู้สึกสบายตัวของผู้ป่วยเป็นหลัก