โรคผื่นคัน

เกิดจากพลังงานความร้อนที่มากเกิน เคลื่อนเสียดสี ทำให้ระคายเคืองเซลล์เนื้อเยื่อ จึงเกิดผื่นหรือรู้สึกคัน
วิธีการแก้ไขก็คือ ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นทีุ่ถูกกัน พอกทา กิน สิ่งที่มีฤทธิ์เย็น ลดสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน และระบายความร้่อน
ออกจากร่างกาย ตามวิธีการต่าง ๆ ที่เรารู้จัก อาการก็จะทุเลาลงหรือหายไป