ร่างกายคล้ายเครื่องรถยนต์


          ร่ายกายคน  คือ  รถยนต์          
      ผัก ผลไม้ ฤทธิ์เย็น  คือ  หม้อน้ำ      
ถ้าใช้รถยนต์เติมน้ำมันเพียงอย่างเดียว ไม่สนใจเติมน้ำในหม้อน้ำเลย  ปล่อยให้หม้อน้ำแห้งรถก็ระเบิด
เพราะมีแต่พลังงานความร้อนอย่างเดียว ดังนั้น ... จึงควรรู้จักเติมน้ำในหม้อน้ำบ้าง จึงจะสมดุลและปลอดภัย

 

อธิบายเพิ่มเติม ...

ถ้าเปรียบเทียบร่างกายเป็นเสมือนเครื่องยนต์ จะทำงานได้ก็ต้องอาศัยพลังงานจากน้ำมัน แก๊สหรือไฟฟ้า
และเมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงานก็จะเกิดความร้อนขึ้น มีหม้อน้ำทำหน้าที่ให้ความเย็น (หล่อเย็น) เพื่อดูดซับ
และระบายร้อนขึ้น ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ไหม้ ถ้ามีความสมดุลพอดีระหว่างความร้อน(หยาง) และความเย็น(หยิน)
เครื่องยนต์ก็จะเกิดประสิทธิภาพ ใช้งานได้คงทนและยาวนาน

ร่างกายคนเราก็คล้ายเครื่องยนต์ที่้ต้องอาศัยพลังงานความร้อน (หยาง) จากลุ่มคารฺ์โบไฮเดรต ซึ่งได้แก่ ข้าว แป้ง
น้ำตาล เผือก มันกลุ่มไขมัน โปรตีน เกลือแร่และวิตามินจากผักผลไม้สมุนไพรฤทธ์ร้อน

ส่วนที่เป็นหม้อน้ำ (หยิน)ก็คือผักผลไม้และสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่เป็นแหล่งให้ความเย็นทำหน้าที่ดูดซับความร้อนและ
ระบายความร้อนนั้น ออกจากร่างกายเป็นการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ร่างกายถูกเผาไหม้เช่นกัน

จุดเสื่อมของร่างกายในยุคปััจจุบันนี้คือ การเติมพลังงาน เชื้อเพลิงและความร้อน (หยาง) โดยไม่เติมน้ำในหม้อน้ำ (หยิน)
แม้จะเติมโปรตีนไปสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ก็เน้่นแต่โปรตีนที่มีฤทธิ์ร้อน เช่น เนื้อ นม ไข่
โดยเฉพาะที่มีไขมันมาก มีสารเร่ง สารเคมีต่าง ๆ มาก ในขบวนการเลี้ยงและปรุงเป็นอาหาร

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่ิงปฎิกิริยาให้เกิดการเผาไหม้เซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายของคน ทำให้ร่างกายเสื่อม ทรุดโทรมเร็วกว่า
ที่ควรจะเป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองว่า เมื่อเติมสิ่งใดเข้าไป ปริมาณเท่าไหร่
แล้วเกิดผลอย่างไรกับร่างกาย

 

Share