สมัครเข้าค่ายสุขภาพได้ ฟรี ! ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
     
 
แพทย์ทางเลือก วิถีธรรม


หมอที่เก่งที่สุดก็คือ ตัวเรา
และเครื่องมือที่แท้จริง
ในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง
www.morkeaw.net
 
 
 

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ   

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    สวนป่านาบุญ๑
(โดย หมอเขียว ใจเพชร)
    ๑๑๔ ม.๑๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ๔๙๑๒๐

          สมัครเข้าค่ายสุขภาพ ฯ ได้ที่เบอร์โทร ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑, ๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ผู้จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์

     ทีมงานจิตอาสาแพทยฺ์วิถีธรรม      

  Email : morkeaw.net@gmail.com

  เว็บไซต์ : www.morkeaw.net