สมัครเข้าค่ายสุขภาพได้ ฟรี ! ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
     
 
แพทย์ทางเลือก วิถีธรรม


หมอที่เก่งที่สุดก็คือ ตัวเรา
และเครื่องมือที่แท้จริง
ในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง
www.morkeaw.net

 

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ประจำปี 2561

และตารางค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา

(ตารางกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรมย่อย ประจำปี 2561 https://morkeaw-course2561.blogspot.com)

 

 

 

ภาค วัน/เดือน/ปี หลักสูตร / สถานที่จัด หน่วยงาน/ติดต่อประสานงาน
ภาคอิสาน

๕ - ๑๓ ม.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com


 

ภาคกลาง

๑๖ – ๒๔ ม.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๓

จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๓
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

ID Line : monthasamath 
(๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔)

ID Line : puknid 
(๐๘๙ ๔๕๑ ๔๙๙๘)

ID Line : pnsp_nuch
(๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑

และ ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘)

 

ภาคกลาง

๒๕ – ๒๖ ม.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล (หลักสูตร ๒ วัน - ภายใน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายหลักโดย อาจารย์กมล พรหมมาก จ.นครราชสีมา

เฉพาะจิตอาสาแพทยวิถีธรรม
ภาคใต้

๒๗ ม.ค. – ๔ ก.พ. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
3.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

๐๘๔-๗๔๕-๘๐๖๙
๐๘๑-๐๘๔-๕๔๖๙

๐๘๙-๙๗๗-๗๐๓๙
ภาคกลาง

๔ – ๖ ก.พ. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล (หลักสูตร ๓ วัน - ภายใน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายหลักโดย อาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสา

เฉพาะจิตอาสาแพทยวิถีธรรม
ภาคเหนือตอนบน

๗ – ๑๕ ก.พ. ๖๑

จ.แพร่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ อาวาสสถานฮอมบุญอโศก
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๗ มกรคม ๒๕๖๐ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
3.เสื้อหรือผ้าห่มกันหนาว/ไฟฉาย

ติดต่อรับสมัครเข้าอบรม
-คุณอำนวย ๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗
-คุณอารยา         ๐๙๓-๑๓๖-๙๐๖๔

-คุณวราพร        ๐๘๗-๓๐๕-๓๙๘๐
ภาคอิสาน

๑๕ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๑
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอิสาน

๒๑ - ๒๓ ก.พ. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๑
จ.มุกดาหาร

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล (หลักสูตร ๓ วัน)

สืบสานศาสตร์พระราชา

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

รับบุคคลทั่วไปที่สนใจศาสตร์พระราชา


ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคใต้

๒๓ - ๒๕ ก.พ. ๖๑


สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล (หลักสูตร ๓ วัน)

สืบสานศาสตร์พระราชา

ณ สวนป่านาบุญ ๒
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

สอนทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยขนมชั้น การเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่น ทำเตาอบถ่านพึ่งตนคุณสุ. ห่มดิน ปลูกพืชแบบง่าย หายโรค

เปิดรับสมัคร ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

รับบุคคลทั่วไปที่สนใจศาสตร์พระราชา

การติดต่อสมัครค่าย

๐๘๑-๖๙๓-๓๘๕๙
๐๘๐-๒๒๘-๘๒๙๘

๐๘๕-๗๙๘-๙๔๖๘
ภาคกลาง

๒๓ - ๒๕ ก.พ. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๓

จ. ปทุมธานี

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล (หลักสูตร ๓ วัน)

สืบสานศาสตร์พระราชา

ณ สวนป่านาบุญ ๓
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

สอนทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยขนมชั้น การเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่น ทำเตาอบถ่านพึ่งตนคุณสุ. ห่มดิน ปลูกพืชแบบง่าย หายโรค

เปิดรับสมัคร ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

รับบุคคลทั่วไปที่สนใจศาสตร์พระราชา

สมัครได้ที่  

ID Line : monthasamath 
(๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔)

ID Line : puknid 
(๐๘๙ ๔๕๑ ๔๙๙๘)

ID Line : pnsp_nuch
(๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑

และ ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘)

ภาคกลาง

๒๕ ก.พ. – ๓ มี.ค. ๖๑

งานพุทธาภิเษก ครั้งที่ ๔๒
ณ พุทธสถานปฐมอโศก ต.พระประโทน อ. เมือง จ.นครปฐม

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาคกลาง

๖ - ๑๔ มี.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

ID Line : monthasamath 
(๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔)

ID Line : puknid 
(๐๘๙ ๔๕๑ ๔๙๙๘)

ID Line : pnsp_nuch
(๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑

และ ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘)

คุณกล้วยน้ำว้า (พังงา)  ๐๘๙-๗๗๑-๔๐๒๓

 

ภาคกลาง

๑๒ - ๑๔ มี.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล (หลักสูตร ๓ วัน)

สืบสานศาสตร์พระราชา

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

สอนทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยขนมชั้น การเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่น ทำเตาอบถ่านพึ่งตนคุณสุ. ห่มดิน ปลูกพืชแบบง่าย หายโรค

เปิดรับสมัคร ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

รับบุคคลทั่วไปที่สนใจศาสตร์พระราชา

สมัครได้ที่  

ID Line : monthasamath 
(๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔)

ID Line : puknid 
(๐๘๙ ๔๕๑ ๔๙๙๘)

ID Line : pnsp_nuch
(๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑

และ ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘)

คุณกล้วยน้ำว้า (พังงา)  ๐๘๙-๗๗๑-๔๐๒๓

ภาคอิสาน

๑๗ – ๒๕ มี.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๑
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอิสาน

๒๘ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๖๑

จ.อุบลราชธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ บวรราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
๒.ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
๓.ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
๔.ไฟฉาย
๕.หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

ผู้ประสานงาน

คุณกระพง
๐๘๖-๔๘๘-๓๕๘๔

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอิสาน

๕ - ๑๑ เม.ย. ๖๑
พุทธสถานราชธานีอโศก

งานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ ครั้งที่ ๔๒
ณ พุทธสถานราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาคอิสาน

๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๑
พุทธสถานราชธานีอโศก

งานตลาดอาริยะ ปีใหม่ ๒๕๖๑
ณ พุทธสถานราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันดังกล่าว

ภาคอิสาน

๑๖ - ๒๐ เม.ย. ๖๑

จ.กาฬสินธุ์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ วัดปทุมรังษี(ธ) บ้านน้ำคำ
ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู  จ.กาฬสินธุ์

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

คุณบานเย็น ๐๙๘-๐๙๗-๘๒๘๕
คุณประภากร ๐๘๕-๐๑๐-๔๗๓๓

คุณบุญทัน ๐๘๔-๗๘๗-๘๖๐๔
ภาคกลาง

๒๑ - ๒๙ เม.ย. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๐ สอบเลื่อนชั้นและปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันวิชชาราม
(ชั้นปีที่ ๑-๗ นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

"รุ่น ศีลรักษาโรค"

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

(เปลี่ยนจาก สวนป่านาบุญ ๑ เป็น สวนป่านาบุญ ๙)

รับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
สถาบันวิชชาราม ปัญญาตรี โท เอก สาขาจิตอาสาวิถีธรรม

-ประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
๑. พึ่งตน และทานอาหารมื้อเดียวได้
๒. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
๓. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์
วิถีธรรม ๕-๙  วันมาแล้วเท่านั้น
๔. หากสะดวก กรุณานำผ้าห่มมาด้วย

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี โท เอก สถาบันวิชชาราม
หลักสูตร “จิตอาสาวิถีธรรม สถาบันวิชชาราม”
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สมัคร พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ค่ายพระไตรปิฎก (แพทย์วิถีธรรม) ครั้งที่ ๒๐
ณ สวนป่านาบุญ ๙ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑. สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก สมัครเข้าค่าย (เป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม ๕-๙ วัน มาแล้วเท่านั้น)
๒. สำหรับนักศึกษาใหม่กรุณาแจ้งการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์
๓. สำหรับนักศึกษาเก่าที่จะเข้าสอบเลื่อนชั้นปี
ทั้งสามข้อข้างต้นกรุณาแจ้งชื่อการเข้าค่ายและสอบได้ที่

ID Line : monthasamath 
(๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔)

ID Line : puknid 
(๐๘๙ ๔๕๑ ๔๙๙๘)

ID Line : pnsp_nuch
(๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑

และ ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘)

โทร. ๐๘๑-๙๒๔-๒๔๓๙
๐๘๙-๔๕๒-๐๕๕๙
๐๘๗-๙๗๐-๘๖๒๔
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

กรณีสมัครทางอีเมล์ กรุณาระบุวัตถุประสงค์ในการสมัคร และเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพมาเมื่อใด ที่ไหน จำนวนกี่ครั้งด้วยค่ะ

ภาคอิสาน

๒ – ๑๐ พ.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๑
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒ เมษายน์ ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคตะวันตก

๑๓ – ๑๗ พ.ค. ๖๑

ประจวบคีรีขันธ์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๗
บ้านทุ่งน้ำไท ซ.หัวนา ๕ ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

      ๐๘๓-๙๙๓-๓๙๙๒ 
๐๘๘-๖๘๗-๑๕๕๑
๐๘๖-๔๑๐-๘๐๑๐

ภาคกลาง

๑๘ พ.ค. ๖๑

กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

เรื่อง "สุขภาพและชีวิตที่ผาสุก"

บรรยาย โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ชมร. สันติอโศก
อยู่ปากซอย ระหว่าง ซ.นวมินทร์ 46-48
จ.กรุงเทพ ฯ

line ID: ชมร.สันติฯ

โทร. 063-912-1330
โทร. 098-819-8693
ภาคกลาง

๑๘ - ๒๒ พ.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม

เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/
ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย
- กระบอกน้ำดื่ม ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
ที่ขูดมะละกอ

สมัครได้ที่ 

ID Line : yellyanthony  (๐๘๑-๘๑๒-๔๑๔๗)

ID Line : pnsp_nuch (๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑)

 

 

ภาคอิสาน

๒๓ – ๒๙ พ.ค. ๖๑

จ.อุดรธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ
๑๕๙ หมู่ ๑๑ บ้านศรีบุญเรือง ต.บ้านตาด อ.เมือง
จ.อุดรธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เปิดรับสมัคร ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
๒.ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
๓.ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
๔.ไฟฉาย

สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ :

-อุดรธานี : คุณพลพีร์              
๐๘๖-๔๙๑-๕๗๑๐

-หนองบัวลำภู : คุณณัฎฐพัชร       
๐๘๑-๗๖๘-๓๒๔๒

-หนองคาย : คุณอุดมทรัพย์      
๐๘๑-๙๕๗-๑๖๒๑

-ดินหนองฯ คุณกอใจ      
๐๘๖-๘๖๓-๒๔๔๕


ภาคอิสาน

๑ - ๔ มิ.ย. ๖๑

จ.อุบลราชธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๔ วัน)

ณ บวรราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
๒.ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
๓.ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
๔.ไฟฉาย
๕.หมวก เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาว

ผู้ประสานงาน

คุณกระพง
๐๘๖-๔๘๘-๓๕๘๔

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคใต้

๑๑-๑๙ มิ.ย. ๖๑
ภาคใต้

สวนป่านาบุญ ๒

ค่ายพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน) ครั้งที่ ๒๑

รุ่น "ดับนรกด้วยอริยศีล"

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑. พึ่งตน และกินอาหารมื้อเดียวได้
๒. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
๓. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์ วิถีธรรม ๕-๙  วันมาแล้วเท่านั้น

เปิดรับสมัคร  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก เป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม ๕-๙  วัน มาแล้วเท่านั้น

การติดต่อสมัครได้ที่

084-745-8069

081-084-5469

089-977-7039

ผู้ประสานงาน

คุณมัณฑณา 0816902311


ภาคอิสาน

๒๒ – ๓๐ มิ.ย. ๖๑
สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ ๑

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง

๓ – ๑๑ ก.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม

เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/
ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย
- กระบอกน้ำดื่ม ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
ที่ขูดมะละกอ

สมัครได้ที่ 

ID Line : yellyanthony  (๐๘๑-๘๑๒-๔๑๔๗)

ID Line : pnsp_nuch (๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑)

 

 

ภาคเหนือตอนล่าง

๑๔ – ๒๒ ก.ค. ๖๑

จ.นครสวรรค์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
3.เสื้อหรือผ้าห่มกันหนาว/ไฟฉาย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔
-๐๙๔-๔๘๔-๑๔๙๗

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคอิสาน

๒๒ ก.ค. – ๒๘ ก.ค. ๖๑
สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ ๑

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง

๒๗ ก.ค. – ๓ ส.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๘ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม

เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/
ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย
- กระบอกน้ำดื่ม ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
ที่ขูดมะละกอ

สมัครได้ที่  

ID Line : yellyanthony  (๐๘๑-๘๑๒-๔๑๔๗)

ID Line : pnsp_nuch (๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑)

 

ภาคอิสาน

๕ – ๑๓ ส.ค. ๖๑

จ.นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ บวรสีมาอโศก อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

เปิดรับสมัคร ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
 4. ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

-คุณอิน วรัทยา ๐๘๖-๓๕๖-๙๗๕๙
-คุณยุทธณา ๐๘๑-๐๗๑-๒๖๐๓
-คุณปุณยนุช ๐๘๑-๘๕๔-๓๓๕๐

ภาคใต้

๑๖-๒๔ ส.ค. ๖๑

ทะเลธรรม

จ.ตรัง

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ ชุมชนทะเลธรรม อ.เมือง จ. ตรัง

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

-คุณฟางฝน       ๐๘๙-๘๕๓-๗๑๖๒

๐๘๑-๖๙๓-๓๘๕๙

-คุณเอ๊าท์           ๐๘๗-๖๒๒-๗๘๓๘

-คุณขวัญ           ๐๙๗-๓๕๖-๐๐๕๙
ภาคกลาง

๒๗ – ๓๑ ส.ค. ๖๑
สถาบันฝึกอบรม
โรงเรียนผู้นำ

จ.กาญจนบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สถาบันฝึกอบรมโรงเรียนผู้นำ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
- ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
- กระติกเก็บน้ำร้อน
- เสื่อโยคะ
- ผ้าขนหนู ผืนเล็ก
- หมวก / ร่มหรือเสื้อกันฝน
- ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติกทุกชนิด)

สำรองการเข้าค่ายได้ที่ :

1. -สำนักพิมพ์แสงแดด
สำหรับผู้ที่เดินทางเองหรือกับทางแสงแดด

จำนวน ๒๐๐ ท่าน

-คุณเตย
โทร ๐๖๔-๙๘๙-๔๑๙๘ (หมายเลขเดียว)

โดยแจ้ง/ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
ผ่านทางโทรศัพท์ที่คุณเตย
-ชื่อ-สกุล-อายุ
-ที่อยู่
- อาชีพ
- การศึกษา
-หมายเลขโทรศัพท์-Email address
- เป้าหมายการอบรม
-โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
- จำนวนครั้งที่เคยเข้ารับการอบรม
- ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด

2.-ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเท่านั้น 

2.1 สมัครผ่านทางอินเตอร์เนท โดยสมัครผ่านการบันทึกฟอร์ม 

https://goo.gl/forms/tLUb14dBUjRqYfaH3

และยืนยันการตอบรับโดย e-mail : suanpanaboon9.app@gmail.com
จำนวน ๑๐๐ ท่าน

 

2.2 ช่องทาง ID LINE :  ๐๖๔-๙๓๘-๓๐๐๕    หรือ  ๐๖๔-๙๓๘-๓๐๐๖    หรือ  ๐๖๔-๙๓๘-๓๐๐๗  
จำนวน  ๑๐๐
ท่าน

2.3 ร้านแพทย์วิถีธรรม 
บวรสันติอโศก ซ.นวมินทร์ 46 จ.กรุงเทพ ฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม เป็นต้นไป 
(รับสมัครเฉพาะวันพฤหัส - อาทิตย์  เวลา 9.00- 14.00 น. สำหรับท่านที่เดินทางไปด้วยตนเอง
โดยกรอกใบสมัครที่ร้านแพทย์วิถีธรรม เท่านั้น)
รับสมัคร ๑๐๐ ท่าน

ทุกช่องทาง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ยูเอสเอ

วันอังคารที่ 4 - วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561

ค่ายที่ 1 DFW-Houston

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 7 วัน)

ณ วัดพุทธรัตนาราม (วัดเคลเลอร์)
13089  Seha Payak Rd., Fort Worth, TX76244-8115

บรรยาย โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรม

รับสมัครเพียง 200 ท่าน
**ฟรี** ค่าอบรม+ค่าอาหาร+พักที่วัด

สนใจสมัครติดต่อ
คุณตั้ว (214) 868 - 9891
คุณเท่ (214) 435 - 0648
คุณตี้   (463) 952 - 9349
คุณชัช (Houston) (713) 291-8265

สำหรับท่านที่อยู่ในเมืองลอสแอนเจอลิส
สามารถติดต่อสมัครได้ที่
คุณวารุณี เกตุพงศ์สุดา (แดง) (818) 284-2352
คุณบุญเรือง เกตุพงศ์สุดา (เรือง) (818) 284-1167

หรือส่งใบสมัครไปที่อีเมล์
morkeawfansclubusa@gmail.com

Facebook: morkeawfansclubusa

สมัครออนไลน์ของค่ายสหรัฐอเมริกาที่ https://morkeaw.herokuapp.com/morkeaw/

ยูเอสเอ วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 7 วัน)

ณ วัดพระมหาชนก
เมือง Griffin-Atlanta, Georgia -498 Steele Rd,
Griffin, GA30223

บรรยาย โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์ วิถีธรรม

รับสมัครเพียง 200 ท่าน

**ฟรี** ค่าอบรม+ค่าอาหาร+พักที่วัด

สนใจสมัครติดต่อ
คุณตั้ว-คุณเล็ก (Candy)  (865) 259-7719
(865) 399 - 7365
คุณฟิ้ง              (513) 276 - 9942
คุณหนุ่ม           (404) 955 - 0753

สำหรับท่านที่อยู่ในเมืองลอสแอนเจอลิส
สามารถติดต่อสมัครได้ที่
คุณแดง (818) 284-2352

คุณบุญเรือง (818) 284-1167

สมัครออนไลน์ของค่ายสหรัฐอเมริกาที่ https://morkeaw.herokuapp.com/morkeaw/

ภาคเหนือตอนบน

๒๔ – ๒๘ ก.ย. ๖๑

จ.แพร่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๘
ฮอมบุญอโศก
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
๓.เสื้อหรือผ้าห่มกันหนาว/ไฟฉาย

ติดต่อรับสมัครเข้าอบรม

-คุณอำนวย ๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗
-คุณอารยา         ๐๙๓-๑๓๖-๙๐๖๔

-คุณวราพร        ๐๘๗-๓๐๕-๓๙๘๐
ภาคใต้

๒๘ ก.ย. - ๔ ต.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

๐๘๔-๗๔๕-๘๐๖๙
๐๘๑-๐๘๔-๕๔๖๙
๐๘๙-๙๗๗-๗๐๓๙

ภาคกลาง

๓ - ๑๐ ต.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๘ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม

เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/
ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย
- กระบอกน้ำดื่ม ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
ที่ขูดมะละกอ

สมัครได้ที่  

ID Line : yellyanthony  (๐๘๑-๘๑๒-๔๑๔๗)

ID Line : pnsp_nuch (๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑)

 

 

ภาคอีสาน

๑๓ - ๒๑ ต.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๒
สอบเลื่อนชั้นนักศึกษาสถาบันวิชชาราม

(ชั้นปีที่ ๑-๗ นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

-ประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก แจ้งกำหนดการอีกครั้ง .... ตุลาคม ๒๕๖๑

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
๑. พึ่งตน และทานอาหารมื้อเดียวได้
๒. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
๓. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์
วิถีธรรม ๕-๙  วันมาแล้วเท่านั้น
๔. หากสะดวก กรุณานำผ้าห่มมาด้วย

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี โท เอก สถาบันวิชชาราม
หลักสูตร “จิตอาสาวิถีธรรม สถาบันวิชชาราม”
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เชิญร่วมเข้าค่ายและบำเพ็ญคุณในค่ายร่วมกับหมู่มิตรดีสหายสังคมสิ่งแวดล้อมดี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑. สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก สมัครเข้าค่าย (เป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม ๕-๙ วัน มาแล้วเท่านั้น)
๒. สำหรับนักศึกษาเก่าที่จะเข้าสอบเลื่อนชั้นปี
กรุณาแจ้งชื่อการเข้าค่ายและสอบได้ที่

โทร. ๐๘๑-๙๒๔-๒๔๓๙
๐๘๙-๔๕๒-๐๕๕๙
๐๘๗-๙๗๐-๘๖๒๔
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

กรณีสมัครทางอีเมล์ กรุณาระบุวัตถุประสงค์ในการสมัคร และเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพมาเมื่อใด ที่ไหน จำนวนกี่ครั้งด้วยค่ะ

ภาคอิสาน

๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๖๑
สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ ๑

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
ภาคกลาง

๒๖ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๘ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว

สมัครได้ที่  

ID Line : yellyanthony  (๐๘๑-๘๑๒-๔๑๔๗)

ID Line : pnsp_nuch (๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑)

 

ภาคใต้

๓ - ๙ พ.ย. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

 • ขอแจ้ง ยกเลิก ค่ายนี้ค่ะ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

 

 

ยกเลิกค่ะ

ภาคอิสาน

๑๒ - ๑๘ พ.ย. ๖๑

จ.ขอนแก่น

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ วัดแจ้งสว่างใน บ้านโนหันใน ต.โนนหัน อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคอีสาน

เปิดรับสมัคร  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ 
๐๙๗-๓๐๑ ๘๓๘๖
๐๘๔ ๕๑๐ ๑๐๖๐
๐๘๙ ๗๑๔ ๙๙๑๒

 

ภาคเหนือตอนบน

๒๑ – ๒๙ พ.ย. ๖๑

จ. เชียงราย

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ ชุมชน ดอยรายปลายฟ้า
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ค

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคเหนือ
รับจำนวน 500 ท่าน

เปิดรับสมัคร  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา และหรือกระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน

สมัครเข้าค่าย

๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗

๐๙๔-๔๘๔-๑๔๙๗

๐๘๖-๙๑๗-๔๖๔๖

๐๘๖-๑๙๖-๘๔๒๖

ภาคเหนือตอนบน

๓๐ พ.ย. - ๔ ธ.ค. ๖๑

จ. เชียงใหม่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แต จ.เชียงใหม่

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคเหนือ
รับจำนวน 500 ท่าน

เปิดรับสมัคร  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา และหรือกระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน

สมัครเข้าค่าย

๐๘๖ ๙๑๗ ๔๖๔๖

๐๘๙ ๕๖๐ ๙๒๙๒

ภาคกลาง

๖ – ๑๑ ธ.ค. ๖๑

จ. ราชบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๖ วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
(ทางเข้าวัดพระศรีอารย์)

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อนส่วนตัว
-อุปกรณ์เต็นท์ มุ้ง เสื่อ ผ้าห่ม เพื่อการพักค้าง
-กระติกเก็บน้ำร้อน
-เสื้อและอุปกรณ์กันหนาว

-ไฟฉาย และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม

สำนักงานแพทย์วิถีธรรม

๐๓๒ ๗๑๙ ๔๐๐ ต่อ ๐๒๘

หรือ ๐๘๖ ๙๗๗ ๔๘๔๗

ภาคใต้

๑๑ - ๑๗ ธ.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
3.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

๐๘๔-๗๔๕-๘๐๖๙
๐๘๑-๐๘๔-๕๔๖๙

๐๘๙-๙๗๗-๗๐๓๙
ภาคเหนือตอนบน

๑๙ – ๒๓ ธ.ค. ๖๑

จ.แพร่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๘
ฮอมบุญอโศก
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
3.เสื้อหรือผ้าห่มกันหนาว/ไฟฉาย

ติดต่อรับสมัครเข้าอบรม


-คุณอำนวย ๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗
-คุณอารยา         ๐๙๓-๑๓๖-๙๐๖๔
-คุณวราพร        ๐๘๗-๓๐๕-๓๙๘๐

ภาคกลาง

๒๒ - ๒๖ ธ.ค. ๖๑

สวนป่านาบุญ ๙

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว

สมัครได้ที่  

ID Line : yellyanthony  (๐๖๔-๙๓๘-๓๐๐๕-๗)

ID Line : pnsp_nuch

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด ณ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

 


การสมัครเข้าค่ายสุขภาพ

สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

E-mail : suanpanaboon.app@gmail.com

สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

๐๘๔-๗๔๕-๘๐๖๙
๐๘๑-๐๘๔-๕๔๖๙
๐๘๙-๙๗๗-๗๐๓๙

สวนป่านาบุญ ๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมัครได้ที่ ... สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511, คุณปุ๊ก  089-4514998, คุณมล 086-883-2834,
คุณเมนี่ 085-123-1218, คุณแก้ว 081-208-2211

สวนป่านาบุญ ๘
ฮอมบุญอโศก
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
-คุณอำนวย ๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗
-คุณอารยา         ๐๙๓-๑๓๖-๙๐๖๔
-คุณวราพร        ๐๘๗-๓๐๕-๓๙๘๐
สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ID Line : yellyanthony  (๐๘๑-๘๑๒-๔๑๔๗)

ID Line : pnsp_nuch (๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑)

สถาบันผึกอบรมโรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี

สมัครได้ที่ ... บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
                   ผู้ประสานงาน..คุณปุ๊ 089-452-0559 ,
-คุณเตย โทร ๐๙๕-๔๖๘-๖๕๘๘, ๐๒-๙๓๔-๔๔๑๔ต่อ ๒๐๗, ๒๐๙
                   อีเมล suanpanaboon.app@gmail.com

เป้าหมายของการจัดอบรม

  • ๑. เรียนรู้กลไก การเกิด และการหายของโรคต่าง ๆ โรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด บรรเทา หรือหายได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ

  ๒. เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคนิค ๙ ข้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย บวม แดง ร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานน้อย เป็นต้น

๓.เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหาร ตามลำดับการย่อยง่ายคุ้มครองเซลล์ และมารู้จักอาหารปรับสมดุล

๔.มารู้จัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น

๕.เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพร และการปรุงอาหารเพื่อปรับสมดุลร้อน- เย็น

๖.เรียนรู้กายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณ ตามอวัวยะต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

๗.เรียนรู้การระบายพิษออกจากร่างกาย ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักแพทย์วิถีธรรม

๘.เรียนรู้วิธีดับโลก(โรค) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม

๙.เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยา หรือลดการใช้ยา

 

ข้อควรทราบและปฏิบัติ เมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ

๑.ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

๒.ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร (ถ้าไม่ได้เตรียมมา)

๓.ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาลจะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น

๔.ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

๕.ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

๖.โปรดแต่กายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก เสื้อสายเดี่ยว หรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่สวมสบายสำหรับฝึกโยคะ

๗.ห้ามสูบหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯเด็ดขาด

๘.กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ

๙.ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดให้

๑๐.กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า

๑๑.รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์ฯ

๑๒.ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสด ขยะแห้ง(ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกผัก)

๑๓.ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

๑๔.ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต(ฟรี)

กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการทำงานของตับ ไต หรือ ไทรอยด์ ทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

๑๕.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม

๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหาร จากเดิมให้จืดลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์

๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ มีให้ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน้ำ และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถนำของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้)

(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย)

๓. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป คอลึก กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อแขนกุด) และนำเสื้อมีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว สำหรับสวมขณะทำกัวซา

๔. ควรมาถึงค่ายก่อนวันอบรม ๑ วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน ๑๘.๐๐ น.ของวันนั้น และอบรมจนครบตามกำหนด เพื่อผลต่อสุขภาพของท่านเอง

๕. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อตำรา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์มีไว้บริการ (กรุณานำถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)

๖. ไม่นำเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

๗. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์สำหรับท่านที่นำเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)

๘. ห้องน้ำรวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร

๙. เอกสารที่ต้องนำมา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียน เข้าค่าย


**
หมายเหตุ : อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารปรับสมดุล รสชาติค่อนข้างจืดไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากนำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ทางศูนย์ฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกาารอบรม

แผนที่่สวนป่านาบุญ ๑ ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ให้ไปที่เว็บแผนที่กูเกิล แล้ว ค้นหา คำว่า "ตำบลดอนตาล อ.ดอนตาล จ. มุกดาหาร"
ก็จะเห็นแผนที่จากหน้ากูเกิล บอกเส้นทางไปอำเภอดอนตาล "สวนป่านาบุญ" อยู่ห่างจากตัวตลาดดอนตาลเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร
หาไม่ยากเลย  ถ้ามาจาก มุกดาหาร เมื่อไปถึงตลาดตอนตาล ให้ขับขึ้นไป อีก 2 กม.จะถึง สวนป่านาบุญ
ใน Google earth ไม่พบ ถนน 202 ถนนสาย 202 นั้นมาจากโคราช แต่จะมาพบกับถนนสาย 2277 ขับต่อไป
จนถึงตลาดดอนตาลได้ หรือถ้ามาจากถนนสาย 2034
ที่มาจากอำเภอเมืองมุกดาหารก็สามารถมาถึงตลาดดอนตาลได้เช่นเดียวกัน ตลาดดอนตาลห่างจากอำเภอเมืองมุกดาหาร
ประมาณ 50 กม., ห่างจากอำเภอชานุมาน จ. อำนาจเจริญประมาณ 12.8 กม., ห่างจากป่าไร่ 29.3 กม.
และห่างจากแยกเลิงนกทา จ. ยโสธร (แยกถนน 212 พบกับ 2277) ประมาณ 50 กม.


แผนที่สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชแผนที่สวนป่านาบุญ ๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีแผนที่ หมู่บ้านราชธานีอโศก