Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครเข้าค่ายสุขภาพ ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ***ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมร่วมกับ โครงการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก โดยนำถุงผ้ามาใส่สินค้า ***ขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์การใช้น้ำ ใช้ไฟอย่างประหยัดในค่ายสุขภาพ**


องค์ความรู้


ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

รับข่าวสาร

แพทย์วิถีธรรม ทาง Line

วันนี้คุณดื่มน้ำย่านาง
หรือยังค่ะ ?

แนะนำหนังสือใหม่ !
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

  


web analyzer

 

 

สังคมโลกขาดแคลนอะไร พี่น้องผองเพื่อน/ผู้กล้า
และผู้เสียสละ
 สังคมโลก ไม่ได้ขาดแคลน ...
     คนเรียนสูง แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกข์ของชีวิต
     อย่างเที่ยงแท้ถาวรได้

 สังคมโลก ไม่ได้ขาดแคลน ...
     คนมีความรู้ตามตำรา แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกข์ของชีวิต
     อย่างเที่ยงแท้ถาวรได้

 สังคมโลก ไม่ได้ขาดแคลน ...
     คนมีใบรับรองหรือมีใบประกาศต่างๆ แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
     ทุกข์ของชีวิต อย่างเที่ยงแท้ถาวรได้

 สังคมโลก ไม่ได้ขาดแคลน ...
     คนมีคุณสมบัติเก่งสารพัดรูปแบบ แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
     ทุกข์ของชีวิตอย่างเที่ยงแท้ถาวรได้

แต่สังคมโลก กำลัง ขาดแคลน และต้องการ ...

 • ผู้ที่เรียนสูงหรือต่ำก็ได้ มีความรู้ตามตำราหรือไม่มีก็ได้
 • มีใบรับรองใบประกาศต่างๆหรือไม่มีก็ได้
 • มีคุณสมบัติเก่งสารพัดรูปแบบหรือไม่มีก็ได้
 • ที่มีคุณสมบัติอันจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งก็ คือ
  เป็นผู้ที่มีความรู้ในความจริงของการแก้ไขปัญหาทุกข์ของชีวิต
  อย่างหยั่งลึกเข้าไปจนถึงต้นเหตุ รากเหง้า แห่งทุกข์
  และได้ลงมือปฏิบัติ พิสูจน์จนปัญหาทุกข์ของชีวิตลดน้อยลง ๆ
  หรือจนถึงที่สุด จิตวิญญาณไม่ทุกข์เลย อย่างเที่ยงแท้ถาวร
  พร้อม ๆ กับการมีสุขภาพที่ดีด้วย


และผู้ประเสริฐทั้งหลาย ...
อย่าได้มัวหลงใหล กับสิ่งที่สังคมโลก
ไม่ได้ขาดแคลนกันอยู่เลย .

จะดีไหม ?

ถ้าเรามาช่วยกันเติมเต็ม ...
หรือพากเพียรฝึกฝน
กระทำในสิ่งที่สังคมโลกกำลังต้องการ
และขาดแคลน
เพื่อประโยชน์ในการลด
หรือดับความทุกข์ทรมานส่วนตน
และความประเสริฐในชีวิต
ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมโลก .
" เราทั้งผอง พี่น้องกัน "

ใจเพชร กล้าจน

 

 

   
 

คลิกเพื่อติดตามข่าวสารของแพทย์วิถีธรรมในช่องทางต่าง ๆ

การมีสุขภาพที่ดี คือ การทำให้ได้ตามที่รู้

ไม่ใช่แค่รู้แล้ว จะมีสุขภาพที่ดีได้

ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ที่ต้องฝึกฝนทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติสุขของวิถีชีวิต

นั่นคือ ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง

ที่เรามุ่งหวังอยากให้พี่น้องผองเพื่อนทุกๆ ท่านได้รับ.

 

หมอ ที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง

และเครื่องมือที่แท้จริงในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง..

.