การวิเคราะห์โรคภัย
 ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิุีถีพุทธ (แนวบุญนิยม)

 โรคที่เกิดจากความไม่สมดุล

บทนำ
โรคมะเร็งหรือเนื้องอก
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคไขมันเกิน
โรคตับอักเสบ ตับแข็ง ตับวาย ไตอักเสบ ไตวาย
     กระเพาะอาหารและลำไส้เป็นแผลอักเสบ
     หรือการอักเสบตามอวัยวะต่าง ๆ

โรคปวด มึนชา ตามร่างกาย
โรคไข้ร้อน ๆ หนาว ๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว
โรคฝี หนอง น้ำเหลืองเสีย
     สิวและการอักเสบติดเชื้อต่าง ๆ

โรคผื่นคัน
โรคหอบหืด / นอนกรน
โรคหวัด / ไซนัส
โรคนิ่วในไต / นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
     / นิ่วในถุงน้ำดี

โรคหัวใจ
โรคริดสีดวงทวาร
โรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบ
โรคแผลในช่องปาก ปวดฟัน ฟันผุ
     และเหงือกอักเสบ