สมัครเข้าค่ายสุขภาพได้ ฟรี ! ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
     
 
แพทย์ทางเลือก วิถีธรรม


หมอที่เก่งที่สุดก็คือ ตัวเรา
และเครื่องมือที่แท้จริง
ในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง
www.morkeaw.net

 

ตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ค่ายหลัก ประจำปี 2562

(ตารางกิจกรรมค่ายแพทย์วิถีธรรมรวมค่ายหลักและค่ายย่อย ประจำปี 2562 http://morkeaw-course2562.blogspot.com/)

 

 

 

ภาค วัน/เดือน/ปี หลักสูตร / สถานที่จัด หน่วยงาน/ติดต่อประสานงาน
ภาคอิสาน

๔ - ๑๒ ม.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๑
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com


 

ภาคกลาง

๑๖ – ๒๑ ม.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๖ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๕

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๖

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๗

 

ภาคอิสาน

๑๗ ม.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร
งานรับมอบโล่รางวัลนานาชาติ “แพทย์วิถีธรรม คือ มรดกอันล้ำค่า”  และเพชรแห่งเอเชีย แด่ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) กิจกรรมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ภาคใต้

๒๓ – ๓๑ ม.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๓ (หลักสูตร ๙ วัน)

รุ่น “ดับทุกข์ทั้งแผ่นดินด้วยอริยสัจ ๔”

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สอบเก็บคะแนนนักศึกษาสถาบันวิชชาราม

-ประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

เปิดรับสมัคร  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
๑. พึ่งตน และกินอาหารมื้อเดียวได้
๒. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
2. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
3.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

๐๘๔-๗๔๕-๘๐๖๙
๐๘๑-๐๘๔-๕๔๖๙

๐๘๙-๙๗๗-๗๐๓๙
ภาคเหนือตอนบน

๓ - ๗ ก.พ. ๖๒

จ. เชียงใหม่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แต จ.เชียงใหม่

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร  ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา และหรือกระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน

สมัครเข้าค่าย

089-7573407
  094-4841497
  086-9174646

086-1968426

 

ภาคอิสาน

๙ - ๑๓ ก.พ. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๑
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคอิสาน

๑๔ - ๒๐ ก.พ. ๖๒

งานพุทธาภิเษก ครั้งที่ ๔๓
ณ บวรราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาคกลาง

๑๙ - ๒๓ ก.พ. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๓

จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๓
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๙ มกราคม์ ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘

๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

 

ภาคกลาง

๒๖ - ๒๘ ก.พ. ๖๒

สวนร่มบุญ

จ.นครปฐม

 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๓ วัน)

ณ สวนร่มบุญ
ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๖ มกราคม์ ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

การติดต่อสมัครค่าย
สมัครได้ที่  
081-8091990 , 081-0198980
หรือที่
ร้านแพทย์วิถีธรรม สันติอโศก ซ.นวมินทร์46
เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ
วันเปิดทำการ
วันพฤหัสบดี-วันศุกร์  เวลา 10.00 น.-16.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น.-17.00 น.

ติดต่อสอบถาม 099-1212959
ภาคกลาง

๒๘ ก.พ. – ๖ มี.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๕

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๖

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๗

 

ภาคใต้

๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๖ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

๐๘๑-๖๙๓-๓๘๕๙
๐๘๐-๒๒๘-๘๒๙๘
๐๘๕-๗๙๘-๙๔๖๘

ภาคอิสาน

๑๔ – ๒๐ มี.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๑
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคเหนือตอนบน

๒๓ – ๒๗ มี.ค. ๖๒

จ.แพร่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๘
ฮอมบุญอโศก
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
๓.เสื้อหรือผ้าห่มกันหนาว/ไฟฉาย

ติดต่อรับสมัครเข้าอบรม

-คุณอำนวย ๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗
-คุณอารยา         ๐๙๓-๑๓๖-๙๐๖๔

-คุณวราพร        ๐๘๗-๓๐๕-๓๙๘๐
ภาคกลาง

๓๐ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๓

จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๓
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘

๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

 

ภาคอิสาน

๕ - ๑๑ เม.ย. ๖๒
บวรราชธานีอโศก

งานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ ครั้งที่ ๔๒
ณ บวรราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาคอิสาน

๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๒
บวรราชธานีอโศก

งานตลาดอาริยะ ปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ บวรราชธานีอโศก
ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันดังกล่าว

ภาคอิสาน

๑๗ - ๒๑ เม.ย. ๖๒

จ.กาฬสินธุ์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ วัดปทุมรังษี(ธ) บ้านน้ำคำ
ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู  จ.กาฬสินธุ์

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

คุณบานเย็น ๐๙๘-๐๙๗-๘๒๘๕
คุณประภากร ๐๘๕-๐๑๐-๔๗๓๓

คุณบุญทัน ๐๘๔-๗๘๗-๘๖๐๔
ภาคอิสาน

๒๓ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๔ สอบเลื่อนชั้นและปฐมนิเทศนักศึกษาสถาบันวิชชาราม
(ชั้นปีที่ ๑-๗ นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

"รุ่น ดับทุกข์ทั้งมวล ด้วยการดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน"

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

รับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
สถาบันวิชชาราม ปัญญาตรี โท เอก สาขาจิตอาสาวิถีธรรม

เปิดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ๑ ปี
หลักสูตร "การบูรณาการหลักแพทย์วิถีธรรม"
ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

-ประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
๑. พึ่งตน และทานอาหารมื้อเดียวได้
๒. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
๓. หากสะดวก กรุณานำผ้าห่มมาด้วย

เชิญร่วมเข้าค่ายและบำเพ็ญคุณในค่ายร่วมกับหมู่มิตรดีสหายสังคมสิ่งแวดล้อมดี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑. สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก สมัครเข้าค่าย
๒. สำหรับนักศึกษาใหม่กรุณาแจ้งการสมัคร
และสอบสัมภาษณ์ในค่ายนี้
๓. สำหรับนักศึกษาเก่าที่จะเข้าสอบเลื่อนชั้นปี หรือสอบจบสำหรับนักศึกษาเรียนครบ ๗ ปี

โทร. ๐๘๑-๙๒๔-๒๔๓๙
๐๘๙-๔๕๒-๐๕๕๙
๐๘๗-๙๗๐-๘๖๒๔
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

กรณีสมัครทางอีเมล์ กรุณาระบุวัตถุประสงค์ในการสมัคร และเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพมาเมื่อใด ที่ไหน จำนวนกี่ครั้งด้วยค่ะ

ภาคใต้

๓ - ๙ พ.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

๐๘๑-๖๙๓-๓๘๕๙
๐๘๐-๒๒๘-๘๒๙๘
๐๘๕-๗๙๘-๙๔๖๘

ภาคเหนือตอนบน

๑๐ - ๑๔ พ.ค. ๖๒

จ. เชียงใหม่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แต จ.เชียงใหม่

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา และหรือกระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน

สมัครเข้าค่าย

089-7573407
094-4841497
086-9174646

086-1968426

 

ภาคกลาง

๑๕ - ๒๑ พ.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม

เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/
ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย
- กระบอกน้ำดื่ม ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
ที่ขูดมะละกอ

สมัครได้ที่ 

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๕

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๖

 

 

 

ภาคอิสาน

๒๒ – ๒๘ พ.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๑
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคใต้

๓๑ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๖๒

จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ ศาลาเทศบาลอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

085-791-6373

089-866-6824

089-726-4992

ภาคอิสาน

๖ - ๑๐ มิถุนายน ๖๒
จ. อุบลราชธานี

 

งานอโศกรำลึก

ณ บวรราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันดังกล่าว
ภาคกลาง

๑๑ - ๑๙ มิ.ย. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน) ครั้งที่ ๒๕

รุ่น "ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ"

ณ สวนป่านาบุญ ๙ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑. พึ่งตน และกินอาหารมื้อเดียวได้
๒. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)

เปิดรับสมัคร  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก ควรเป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก ๕-๙  วัน มาแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้ง

การติดต่อสมัครได้ที่

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๕

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๖

 


ภาคอิสาน

๒๒ – ๒๖ มิ.ย. ๖๒
สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ ๑

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

ภาคตะวันตก

๒๙ มิ.ย. – ๓ ก.ค. ๖๒

ประจวบคีรีขันธ์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๗
บ้านทุ่งน้ำไท ซ.หัวนา ๕ ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เต็นท์ ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อน พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว มาด้วย

-คุณน้อย  หัวหิน      ๐๘๓-๙๙๓-๓๙๙๒ 
-คุณต่าย  หัวหิน       ๐๘๘-๖๘๗-๑๕๕๑
-คุณพจน์  แม่กลอง   ๐๘๑-๔๓๓-๙๒๒๓
-คุณเจี๊ยบ กุยบุรี         ๐๘๗-๔๑๑-๗๙๖๘
-คุณสุ โพธาราม        ๐๘๖-๙๗๗-๔๘๔๗

ภาคกลาง

๕ – ๙ ก.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๕

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๖

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๗

 

ภาคใต้

๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๒

จ.ตรัง

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ บวรทะเลธรรม อ.เมือง จ. ตรัง

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย
-คุณฟางฝน       ๐๘๙-๘๕๓-๗๑๖๒
-คุณเอ๊าท์           ๐๘๗-๖๒๒-๗๘๓๘
-คุณขวัญ           ๐๙๗-๓๕๖-๐๐๕๙
-คุณนก             ๐๘๗-๖๒๒-๗๘๓๘

ภาคเหนือตอนล่าง

๑๙ – ๒๔ ก.ค. ๖๒

จ.นครสวรรค์

ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒๖ (หลักสูตร ๖ วัน)

รุ่น "อปริหานิยธรรม นำชัย ไร้ทุกข์"

ณ บวรศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ : กินอาหารมื้อเดียว

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
1.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
2.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
3.เสื้อหรือผ้าห่มกันหนาว/ไฟฉาย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก ควรเป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก ๕-๙  วัน มาแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔
-๐๙๔-๔๘๔-๑๔๙๗

ภาคอิสาน

๒๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๒

จ.นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๖ วัน)

ณ บวรสีมาอโศก อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

เปิดรับสมัคร ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะเพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม กระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
 4. ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่

-คุณอิน วรัทยา ๐๘๖-๓๕๖-๙๗๕๙
-คุณยุทธณา ๐๘๑-๐๗๑-๒๖๐๓
-คุณปุณยนุช ๐๘๑-๘๕๔-๓๓๕๐

ภาคกลาง ๒ ส.ค. ๖๒

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๑ วัน)

ณ บ้านสู่แดนบุญ 
101/79 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า  ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
แนะนำเทคนิคการดูแลสูขภาพพึ่งตนด้วยยา 9 เม็ด 
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย   

เปิดรับสมัคร ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
อาหารมังสวิรัติสำหรับมื้อเที่ยงของท่าน
ขวดน้ำ ถุงผ้าใส่ของ แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)

สนใจสมัครติดต่อ
คุณเม 081-621-7190
คุณกุ้ง 092-265-0159
คุณแก้ว 081-208-2211
บ้านสู่แดนบุญ 02-408-4908, 02-408-4909 
Line Id: สู่แดนบุญ
FB : เพจสู่แดนบุญ

 

ภาคกลาง

๓ - ๗ ส.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๓

จ.ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๓
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘

๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

 

ภาคใต้

๙ - ๑๓ ส.ค. ๖๒

จ.สงขลา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

วัดโคกนาว หน้าโรงพยาบาลมอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

081-096-0946
080-977-7039
080-923-5954

ผู้ประสานงาน

081-690-2311

ภาคอิสาน

๑๖ – ๒๐ ส.ค. ๖๒
สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ ๑

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

ภาคกลาง

๒๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี่

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา และหรือกระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน

สมัครเข้าค่าย

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๕

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๖

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๗

 

ภาคใต้

๑ - ๗ ก.ย. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

๐๘๑-๖๙๓-๓๘๕๙
๐๘๐-๒๒๘-๘๒๙๘
๐๘๕-๗๙๘-๙๔๖๘

ภาคกลาง

๑๒ – ๑๖ ก.ย. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๕

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๖

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๗

 

ยูเอสเอ

วันที่ ๒๒ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

สวนป่านาบุญ ๗ ยูเอสเอ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๖ วัน)

ณ วัดพุทธาวาส
6007 Spindle Dr.Houston Texas 77086  ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือง Houston Texas สนามบิน inter (IAH) Local(Hobby Hou)

บรรยาย โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์ วิถีธรรม

รับสมัครเพียง .... ท่าน

**ฟรี** ค่าอบรม+ค่าอาหาร+พักที่วัด

สมัคร online  https://morkeaw.herokuapp.com 

Dallas : 
คุณตั้ว  972-365-6083

คุณเท่   214-435-0648
คุณตี้     469-952-9349
Houston:              
คุณชัชวาล 713-291-8265
ดร.วิจิตร     832-306-1435
Email: morkeawfansclubusa@gmail.com
Facebook: morkeawfansclubusa 
www.morkeawusa.org, www.facebook.com/groups/morkeawhealthclub

สำหรับท่านที่อยู่ในเมืองลอสแอนเจอลิส
สามารถติดต่อสมัครได้ที่
คุณแดง (818) 284-2352

คุณบุญเรือง (818) 284-1167

สมัครออนไลน์ของค่ายสหรัฐอเมริกาที่ https://morkeaw.herokuapp.com/morkeaw/

ยูเอสเอ

วันที่ ๓๐ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ วัดพุทธธรรม

เมืองชิคาโก il60507 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บรรยาย โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์ วิถีธรรม

*ฟรี** ค่าอบรม+ค่าอาหาร+พักที่วัด

สนใจสมัครติดต่อ
คุณจ๊อด 312-927-2699
คุณฟิ้ง              513 - 276 - 9942
คุณเจี๊ยบ           815 - 262 - 0779

สำหรับท่านที่อยู่ในเมืองลอสแอนเจอลิส
สามารถติดต่อสมัครได้ที่
คุณแดง (818) 284-2352

คุณบุญเรือง (818) 284-1167

สมัครออนไลน์ของค่ายสหรัฐอเมริกาที่ https://morkeaw.herokuapp.com/morkeaw/

ภาคเหนือตอนบน

๑๓ – ๑๗ ต.ค. ๖๒

จ.แพร่

(ปรับสถานที่จัด
จากเดิม
ภูผาฟ้าน้ำ
จ.เชียงใหม่

เป็น
สวนป่านาบุญ ๘
จ.แพร่)

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๘
ฮอมบุญอโศก
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

089-7573407
  094-4841497
  086-9174646

086-1968426

 

ภาคอิสาน

๒๐ – ๒๔ ต.ค. ๖๒
สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ ๑

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

ภาคอีสาน

๒๖ ต.ค. - ๓ พ.ย. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒๗
สอบเลื่อนชั้นนักศึกษาสถาบันวิชชาราม
ปัญญาตรี ปัญญาโท ปัญญาเอก

(ชั้นปีที่ ๑ - ๗ นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

รุ่น "ผู้มีศีล จงมาเถิด ผู้ไม่มีศีล อย่าเพิ่งมา"

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

-ประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก แจ้งกำหนดวันอีกครั้ง

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
๑. พึ่งตน และทานอาหารมื้อเดียวได้
๒. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
๓. หากสะดวก กรุณานำผ้าห่มมาด้วย

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี โท เอก สถาบันวิชชาราม
หลักสูตร “จิตอาสาวิถีธรรม สถาบันวิชชาราม”
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เชิญร่วมเข้าค่ายและบำเพ็ญคุณในค่ายร่วมกับหมู่มิตรดีสหายสังคมสิ่งแวดล้อมดี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๑. สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก สมัครเข้าค่าย
๒. สำหรับนักศึกษาเก่าที่จะเข้าสอบเลื่อนชั้นปี

โทร. ๐๘๑-๙๒๔-๒๔๓๙
๐๘๙-๔๕๒-๐๕๕๙
๐๘๗-๙๗๐-๘๖๒๔
๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

 

 

ภาคอิสาน

๖ - ๑๐ พ.ย. ๖๒
จ. อุบลราชธานี

 

งานมหาปวารณา

ณ บวรราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันดังกล่าว
ภาคใต้

๑๑ - ๑๗ พ.ย. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๒

จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๗ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคใต้)

เปิดรับสมัคร  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครค่าย

๐๘๑-๖๙๓-๓๘๕๙
๐๘๐-๒๒๘-๘๒๙๘
๐๘๕-๗๙๘-๙๔๖๘

ภาคเหนือตอนบน

๒๐ – ๒๔ พ.ย. ๖๒

จ.เชียงไหม่่

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
๓.เสื้อหรือผ้าห่มกันหนาว/ไฟฉาย

ติดต่อรับสมัครเข้าอบรม

-คุณอำนวย ๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗
-คุณอารยา         ๐๙๓-๑๓๖-๙๐๖๔

-คุณวราพร        ๐๘๗-๓๐๕-๓๙๘๐
ภาคอิสาน

๒๔ - ๒๙ พ.ย. ๖๒

จ.ขอนแก่น

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๖ วัน)

วัดป่าบ้านหนองค้า ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคอีสาน

เปิดรับสมัคร  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑.เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒.จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำส่วนตัว
๓.เสื้อหรือผ้าห่มกันหนาว/ไฟฉาย

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ 
๐๙๗-๓๐๑ ๘๓๘๖
๐๘๔ ๕๑๐ ๑๐๖๐
๐๘๙ ๗๑๔ ๙๙๑๒

 

ภาคกลาง

๓๐ พ.ย. – ๔ ธ.ค. ๖๒

สวนป่านาบุญ ๙

จ.สุพรรณบุรี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่มส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด
-อุปกรณ์การนอนพักค้างส่วนตัว เครื่องห่มกันหนาว
-ไฟฉาย -ถุงผ้าเพื่อใส่ของ และลดโลกร้อน (ไม่มีบริการถุงพลาสติก)

สมัครได้ที่  

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๕

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๖

๐๖๔ ๙๓๘ ๓๐๐๗

 

ภาคกลาง

๖ – ๑๐ ธ.ค. ๖๒

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเก้ล้า ณ หว้ากอ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธฺ์

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ขวดน้ำดื่ม ภาชนะถ้วยชามช้อนส่วนตัว
-อุปกรณ์เต็นท์ มุ้ง เสื่อ ผ้าห่ม เพื่อการพักค้าง
-กระติกเก็บน้ำร้อน
-เสื้อและอุปกรณ์กันหนาว

-ไฟฉาย และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม

087-411-7968

085-123-1218

086-410-8010

088-687-1551

ภาคเหนือตอนบน

๑๓ – ๑๗ ธ.ค. ๖๒

จ. เชียงราย

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม & พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ ชุมชน ดอยรายปลายฟ้า
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้มาด้วย

 1. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ เพื่อพักค้าง
 2. ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ
 3. ขวดน้ำดื่มสำหรับพกพา และหรือกระติกน้ำร้อน (ถ้าจำเป็น)
ไฟฉาย หมวกและร่มกันแดดกันฝน

สมัครเข้าค่าย

๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗

๐๙๔-๔๘๔-๑๔๙๗

๐๘๖-๙๑๗-๔๖๔๖

๐๘๖-๑๙๖-๘๔๒๖

ภาคอิสาน

๒๐ – ๒๔ ธ.ค. ๖๒
สวนป่านาบุญ ๑

จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)

ณ สวนป่านาบุญ ๑
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ ๑

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด ณ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

 


การสมัครเข้าค่ายสุขภาพ

สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑
๐๖๑-๙๗๕-๔๕๔๔

E-mail : suanpanaboon.app@gmail.com

สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

๐๘๔-๗๔๕-๘๐๖๙
๐๘๑-๐๘๔-๕๔๖๙
๐๘๙-๙๗๗-๗๐๓๙

สวนป่านาบุญ ๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมัครได้ที่ ... สวนป่านาบุญ 3   081-800-4511, คุณปุ๊ก  089-4514998, คุณมล 086-883-2834,
คุณเมนี่ 085-123-1218, คุณแก้ว 081-208-2211

สวนป่านาบุญ ๘
ฮอมบุญอโศก
บ้านป่าไผ่ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
-คุณอำนวย ๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗
-คุณอารยา         ๐๙๓-๑๓๖-๙๐๖๔
-คุณวราพร        ๐๘๗-๓๐๕-๓๙๘๐
สวนป่านาบุญ ๙
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ID Line : yellyanthony  (๐๘๑-๘๑๒-๔๑๔๗)

ID Line : pnsp_nuch (๐๘๖-๖๑๕-๙๒๔๑)

สถาบันผึกอบรมโรงเรียนผู้นำ จ.กาญจนบุรี

สมัครได้ที่ ... บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
                   ผู้ประสานงาน..คุณปุ๊ 089-452-0559 ,
-คุณเตย โทร ๐๙๕-๔๖๘-๖๕๘๘, ๐๒-๙๓๔-๔๔๑๔ต่อ ๒๐๗, ๒๐๙
                   อีเมล suanpanaboon.app@gmail.com

เป้าหมายของการจัดอบรม

  • ๑. เรียนรู้กลไก การเกิด และการหายของโรคต่าง ๆ โรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด บรรเทา หรือหายได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ

  ๒. เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคนิค ๙ ข้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย บวม แดง ร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานน้อย เป็นต้น

๓.เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหาร ตามลำดับการย่อยง่ายคุ้มครองเซลล์ และมารู้จักอาหารปรับสมดุล

๔.มารู้จัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น

๕.เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพร และการปรุงอาหารเพื่อปรับสมดุลร้อน- เย็น

๖.เรียนรู้กายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณ ตามอวัวยะต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

๗.เรียนรู้การระบายพิษออกจากร่างกาย ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักแพทย์วิถีธรรม

๘.เรียนรู้วิธีดับโลก(โรค) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม

๙.เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยา หรือลดการใช้ยา

 

ข้อควรทราบและปฏิบัติ เมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ

๑.ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

๒.ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร (ถ้าไม่ได้เตรียมมา)

๓.ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาลจะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น

๔.ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

๕.ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

๖.โปรดแต่กายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก เสื้อสายเดี่ยว หรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่สวมสบายสำหรับฝึกโยคะ

๗.ห้ามสูบหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯเด็ดขาด

๘.กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ

๙.ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดให้

๑๐.กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า

๑๑.รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์ฯ

๑๒.ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสด ขยะแห้ง(ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกผัก)

๑๓.ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

๑๔.ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต(ฟรี)

กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการทำงานของตับ ไต หรือ ไทรอยด์ ทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

๑๕.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม

๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหาร จากเดิมให้จืดลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์

๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ มีให้ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน้ำ และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถนำของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้)

(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย)

๓. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป คอลึก กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อแขนกุด) และนำเสื้อมีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว สำหรับสวมขณะทำกัวซา

๔. ควรมาถึงค่ายก่อนวันอบรม ๑ วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน ๑๘.๐๐ น.ของวันนั้น และอบรมจนครบตามกำหนด เพื่อผลต่อสุขภาพของท่านเอง

๕. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อตำรา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์มีไว้บริการ (กรุณานำถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)

๖. ไม่นำเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

๗. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์สำหรับท่านที่นำเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)

๘. ห้องน้ำรวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร

๙. เอกสารที่ต้องนำมา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียน เข้าค่าย


**
หมายเหตุ : อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารปรับสมดุล รสชาติค่อนข้างจืดไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากนำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ทางศูนย์ฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกาารอบรม

แผนที่่สวนป่านาบุญ ๑ ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ให้ไปที่เว็บแผนที่กูเกิล แล้ว ค้นหา คำว่า "ตำบลดอนตาล อ.ดอนตาล จ. มุกดาหาร"
ก็จะเห็นแผนที่จากหน้ากูเกิล บอกเส้นทางไปอำเภอดอนตาล "สวนป่านาบุญ" อยู่ห่างจากตัวตลาดดอนตาลเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร
หาไม่ยากเลย  ถ้ามาจาก มุกดาหาร เมื่อไปถึงตลาดตอนตาล ให้ขับขึ้นไป อีก 2 กม.จะถึง สวนป่านาบุญ
ใน Google earth ไม่พบ ถนน 202 ถนนสาย 202 นั้นมาจากโคราช แต่จะมาพบกับถนนสาย 2277 ขับต่อไป
จนถึงตลาดดอนตาลได้ หรือถ้ามาจากถนนสาย 2034
ที่มาจากอำเภอเมืองมุกดาหารก็สามารถมาถึงตลาดดอนตาลได้เช่นเดียวกัน ตลาดดอนตาลห่างจากอำเภอเมืองมุกดาหาร
ประมาณ 50 กม., ห่างจากอำเภอชานุมาน จ. อำนาจเจริญประมาณ 12.8 กม., ห่างจากป่าไร่ 29.3 กม.
และห่างจากแยกเลิงนกทา จ. ยโสธร (แยกถนน 212 พบกับ 2277) ประมาณ 50 กม.


แผนที่สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชแผนที่สวนป่านาบุญ ๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีแผนที่ หมู่บ้านราชธานีอโศก